Cena dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej

 

Fond dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej a o.z. Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú 8. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (ďalej „Cena“)


Podmienky:

 1. Do súťaže môžu byť nominovaní, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a v čase podávania prihlášky pracujú na slovenskej inštitúcii.

 2. Cena je udeľovaná za výnimočne kvalitnú vedeckú publikáciu z oblasti genetiky (alebo príbuznej oblasti), ktorá bola vyšla, alebo bola akceptovaná do tlače v priebehu roku 2023.

 3. Cena je spojená s finančnou odmenou, plaketou a diplomom.

 4. Návrh na Cenu môže podať občan Slovenskej republiky.


Návrh musí obsahovať:

 1. 1.Údaje o navrhovanom (meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mail)

 2. 2.Údaje o navrhovateľovi (meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mail)

 3. 3.Presná citácia predmetnej publikácie

 4. 4.Zdôvodnenie významu práce v rozsahu maximálne 2000 znakov (včítane medzier)

 5. 5.Súhlas (s podpisom) navrhovaného s nomináciou


 1. Návrh ako jeden dokument vo formáte pdf je potrebné poslať na adresu: cenalsr@naturaoz.org

 2. Začiatok podávania návrhov: september 2023

 3. Ukončenie zbierania návrhov: 30. november 2023

 4. Oficiálne vyhlásenie Ceny: december 2023

 5. Výber laureáta bude v kompetencii odbornej komisie vymenovanej dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 6. Odovzdanie Ceny je spojené s prednáškou (25 min), v ktorej laureát zrozumiteľnou formou vysvetlí  motiváciu výskumu a jeho hlavné výsledky.